Home / Problemet med vanliga rengöringsmedel

De flesta vanliga rengöringsmedel är väldigt effektiva på att döda virus och bakterier, inklusive Covid-19. Problemet är att de bara desinficerar ytan när den är våt. När desinfektionsmedlet torkas bort eller torkar, dödar det inte längre patogener. Så snart någon rör, hyser, hostar på ytan så kontamineras den igen, vilket skapar risk för korskontaminering. 

Det är inte tänkbart att städa alla ytor så snart en person rört vid dom. Därför behöver vi hitta lösningar för ett långvarigt skydd. 

Mikrobiella barriärer
I samband med Coronapandemin har intresset för långvarigt skydd mot virus och bakterier vuxit explosionsartat. En effektiv lösning för detta är att applicera en tunnbeläggning på ytan som har desinficerande egenskaper. De risker - som tidigare hindrat lösningar till att komma ut på marknaden - finns kvar.

Citrox®Protect är den första mikrobiella barriären med 100% naturliga aktiva ingredienser. Alltså helt utan aggressiva kemikalier eller nanoteknologier. 

Kemiska lösningar
Lösningar som använder skadliga kemiska ingredienser som ammoniumklorid eller andra kvartära ammoniumföreningar. Väl dokumenterad negativ effekt på såväl hälsa som natur vid långvarig exponering. Alla städbolag har de senaste åren fokuserat på att använda färre kemiska medel. 

Nanoteknologi
I Sverige har alla större städbolag gemensamt sagt att man inte vill använda Nanoteknologier på grund av osäkerheten och risken i påverkan på människa och miljö. Anledningen är att dessa nanopartiklar är så små att de kan spridas ohindrat i kroppen, till och med genom cellväggar, och ansamlas i kroppen. Ofta innehåller de även tungmetaller (som silver, koppar och guld) som aktiva ämnen. Tungmetaller som inte lämnar kroppen utan riskerar att exempelvis samlas i levern.  

Citrox® Protect
Världens första patenterade lösning med långvarigt mikrobiellt skydd som är helt naturlig, organisk och miljövänlig. 100% säker för både människa och miljö. Citrox® är exempelvis godkänt av FDA för användning i samband med livsmedel. Bevisad effektivitet till medicinsk standard, dvs 99.998% effekt mot virus, bakterier, mögelsvampar och jäst inom 1 minut från kontakt.